not found

در سال ۱۳۰۴ شمسی اولین حرکت مدون در ارتباط با  اسیتاندارد در ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها آغاز گردید

اطلاعات تخصصی
مدیر روابط عمومی
  • طاهره طباطبایی
تلفن روابط عمومی
  • 33321198

موقعیت

استان آذربایجان شرقی، تبریز، وليعصر، انتهاي خيابان تخت طاوس شرقي- اداره کل استاندارد آذربايجان شرقي