not found

درسال ۱۳۴۶ برای اولین بارمرحله نوینی در شکوفایی هنر روابط عمومی آغاز شد ، و همزمان در اسفند ماه همین سال بنیانگذاران روابط عمومی نوین در ایران برای برقراری ارتباط با انجمن بین المللی روابط عمومی و توسعه و ترویج وشناساندن روابط عمومی به تاسیس انجمن روابط عمومی ایران همت گماردند .‏ ‏

اولین انجمن روابط عمومی در اسفند ۱۳۴۶ با حمایت ازسوی شرکت ملی نفت ایران با هدف شناساندن ارزش و اهمیت روابط عمومی به مدیران و مسئولان و بالا بردن سطح علمی و تجربی دست اندرکاران این رشته تشکیل شد . اما این انجمن درفعالیتهای داخلی و خارجی موفقیت چندانی به دست نیاورد و بعد ازمدتی به دست فراموشی سپرده شد .

مجددا درسال ۱۳۶۳ با حضور زنده یاد مرحوم دکتر نطقی و تنی چند از شاگردان وی موضوع تشکیل انجمن روابط عموی ایران مطرح گردید و مقررشد روند فعالیتهای انجمن روابط عمومی ایران قبل از انقلاب مورد بررسی و مطالعه قرارگیرد .

نهایتا پس از طی جلسات متعدد کارشناسی ، اساسنامه پیشنهادی برای تشکیل انجمن تدوین گشت اما درآن زمان به علت نامساعد بودن اوضاع داخلی وجنگ تحمیلی زمینه لازم برای طی مراحل قانونی تشکیل انجمن فراهم نیامد وپیگیری موضع به تعویق افتاد .

دومین تجربه (انجمن روابط عمومی) با تلاش و همت زنده یــــاد مرحوم محمد ملازم که مسئولیت اداره کل تبلیغات دولت را در زمان وزارت جناب آقای
سیدمحمدخاتــمی عهده داربود ، ازسال ۱۳۶۹ آغاز شد وبا تشکیل اولین مجمع خود در خرداد ۱۳۷۰ پا به ظهور نهاد .

موقعیت

تهران، خیابان خالد اسلامبولی- خیابان 5-پلاک25-طبقه4