روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خلخال

  • رئیس / مسئول روابط عمومی : مرتضی شرقی
  • تلفن : 32427120
  • نمابر : 32422305
  • آدرس : خلخال - خیابان شهید مظفرعزیزی
اطلاعات تماس

خلخال - خیابان شهید مظفرعزیزیاردبیل  Show Phone Number https://goo.gl/dmXp5E

لینک کوتاه: https://goo.gl/dmXp5E