روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

محبوب 

  • رئیس / مسئول روابط عمومی : محمد باقرزاده
  • تلفن : 44011085
  • نمابر : 44011085
  • آدرس : سبزوار-خ اسدآبادی-جنب بیمارستان حشمتیه سابق- ساختمان مرکزی علوم پزشکی روابط عمومی
اطلاعات تماس

سبزوار-خ اسدآبادی-جنب بیمارستان حشمتیه سابق- ساختمان مرکزی علوم پزشکی روابط عمومیخراسان رضوی  Show Phone Number https://goo.gl/Q2RBmZ

لینک کوتاه: https://goo.gl/Q2RBmZ