روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ساوه

محبوب 

  • رئیس / مسئول روابط عمومی : اکرم نوری
  • تلفن : 42220722
  • نمابر : 42223488
  • آدرس : ساوه -ابتدای خیابان طالقانی
اطلاعات تماس

ساوه -ابتدای خیابان طالقانیمرکزی  Show Phone Number https://goo.gl/dzfMBf

لینک کوتاه: https://goo.gl/dzfMBf