روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

محبوب 

  • رئیس / مسئول روابط عمومی : اسماعیل رحمانی
  • تلفن : 33424771-3
  • نمابر : 33424774
  • آدرس : زنجان- بلوار آزادی- روبروی شهرداری
اطلاعات تماس

زنجان - بلوار آزادی - روبروی شهرداریزنجان  Show Phone Number https://goo.gl/pcSr4p

لینک کوتاه: https://goo.gl/pcSr4p